Velkommen til Sektion 53

Nyheder

14.04.2018..

Sæsonstart:

Regulativ for sektion 53, kan hentes her: regulativ_2018

Til foreningernes kasserer:

Når i opretter kapflyvningerne i foreningsprogrammet, så vær opmærksom på at i skal bruge følgende stationer:

  • Vejle: 'Vejle DTC'
  • Kolding: 'Lilleballe'
  • Aabenraa: 'Rødekro'

God fornøjelse...

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

 

13.10.2017..

Møde: Sektion 53, 54 & 63.

På et møde Torsdag d.12.10.2017, med de 2 øvrige sektioner, vedr. vores transport-samarbejde, kunne der ikke opnåes enighed om fællesslip, hvorfor samabejdet omkring fælles transport af sektions-duerne er ophørt.

Der arbejdes pt. videre på en løsning for 2018, hvor vi kører alene med vores sektionsduer i Sektion 53.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen. 

 

Uge 28..

Efter vi har erfaret at der har været tilfælde af 'Ungesyge' Adeno / Coli-syndrom, efter hjemkomst af ungerne, fra sidste uges kapflyvning fra Horsens. Anbefales det på det kraftigste at holde ekstra godt øje med dine unger inden afsendelse i morgen !

Er der symptomer på ovennævnte, hold da dine unger hjemme og kontakt straks en dyrlæge..

På bestyrelsens vegne:

Allan Ljatifi, DAN 026 Fladstrand

  

Uge 22...

Flere medlemmer i vores egen sektion samt sektion 54 og 63, rapporterer om Adeno / Coli-syndrom hos deres duer. Hvor duerne typisk kaster op og får grønlig/vandigt afføring. Der er ligeledes rapporteret om døde duer efter hjemkomst fra sidste uges slip i Vamdrup. Det er typisk de 1-års duer og unger der rammes. Derfor! Hold ekstra godt øje med dine duer inden afsendelse i morgen, Især de 1-års!

Er der symptomer på ovennævnte, hold da dine duer hjemme og kontakt straks en dyrlæge..

På bestyrelsens vegne:

Allan Ljatifi, DAN 026 Fladstrand

 

 

 

 

GOD VIND TIL ALLE...